Websitet anvender cookies. Læs mere... 
MANUAL.ARCHTURUS.DK
 

Mailingliste 

Print

Archturus mailingliste er et komplet system, som fra hjemmesiden gør det muligt at udsende e-mails til et stort antal modtagere på én gang. En mailingliste anvendes f.eks. til udsendelse af nyhedsbreve.

Brugerne kan automatisk til- og framelde sig mailinglisten via hjemmesiden. Administratoren kan skrive og udsende e-mails, administere medlemmerne på listen og indstille systemet.

Husk, at du først skal oprette menupunktet som type "mailingliste" inden du kan oprette mailinglister.

Administration af en mailingliste er delt i 3 afsnit med hver sit faneblad.

Mailingliste

Indstillinger

Her angiver du, hvad der skal stå på tilmeldingssiden, hvilke felter brugerne skal udfylde m.m.

Velkomsthilsen er den besked brugerne får, når de har tilmeldt sig mailinglisten.

Send også velkomsthilsen som e-mail. Når dette felt er markeret, bliver velkomsthilsenen også sendt til brugerens e-mail adresse.

Felter på tilmeldingsside. Der kan være op til 5 felter på tilmeldingssiden.

Mailingliste

  • Feltet "E-mail" er naturligvis obligatorisk og det kræves altid at brugeren udfylder det.  
  • Feltet "Navn" kan vælges fra, men teksten "navn" kan du ikke ændre
  • De øvrige felter er helt valgfrie. For hvert felt kan du frit indtaste tekst og du kan vælge mellem følgende felttyper: tekstfelt, listefelt og afkrydsningsfelt. Desuden kan du angive, at feltet skal udfyldes (dog ikke liste- og afkrydsningsfelter).
    • For listefelter gælder, at første linie er feltteksten.
      De efterførlgende linier er valgmuligheder.
    • Et afkrydsningsfelt bliver vist markeret, hvis man i teksten skriver [x].

Medlemmer

Her kan du administrere medlemmerne i mailinglisten. Du kan tilføje medlemmer, redigere medlemmerne, slette dem og gøre dem "ikke aktive".

Desuden kan du eksportere eller importere medlemmerne til/fra en kommasepareret fil.

Skriv mail

Det er her du skriver og sender mails til medlemmerne på listen.

Inden du sender din mail til alle medlemmerne, kan du sende en testmail f.eks. til din egen e-mail adresse, så du kan se, hvordan din meddelelse kommer til at se ud for modtagerne.

Hvis du ikke udfylder felterne "afsender" og "svar til", indsætter systemet selv nogle passende data baseret på domænenavnet og dokumentets titel. Ved at udfylde felterne "svar til" kan du sørge for at brugere, som klikker på "besvar-knappen" i deres mail-program, sender deres svar til en bestemt e-mail adresse.

Selve meddelelsen er delt i 5 felter: Emne, Indledning, Tekst, Afslutning og Side fra websitet. Emne er mailens emnefelt. De øvrige felter bliver slået sammen til mailens meddelelse. Indledning og afslutning er tænk som nogle generelle tekster, der anvendes hver gang du sender en mail.

Når en mail er blevet sendt, bliver felterne Tekst og Side slettet, så man ikke uforvarende kommer til at sende den samme meddelelse 2 gange.

Mailen sendes til alle aktive medlemmer. Når mailen er blevet sendt, får du en meddelelse der fortæller, hvor mange medlemmer mailen er sendt til.

Bemærk! Når der er mange medlemmer i listen (> 500), kan udsendelsen af mails godt tage nogen tid. Lad være med at afbryde programmet, selv om det ser ud til at "hænge". Først når der er gået op til en halv time bør man afbryde systemet, hvis det stadig "hænger".

Appetitvækker. Når dette felt er markeret, bliver kun starten af teksten fra websitet sendt, men med et link til dokumentet på hjemmesiden. Modtageren af mailen kan så klikke på linket for at få åbnet browseren med dokumentet på hjemmesiden.

Vælg side. Her kan du vælge en side (eller et dokument) fra websitet. Du kan vælge et enkelt dokument eller et menupunkt. Dokumenterne er markeret med et "#" tegn. Hvis du vælger et menupunkt med flere dokumenter, bliver alle dokumenter taget med i mailen. Har du også valgt appetitvækker, bliver hvert enkelt dokument behandlet som appetitvækker.

Bemærk! Modtagerne kan ikke se de øvrige modtageres mailadresser.

<< Dokumenttype debatforum

Dokumenttype billedgalleri >>

Hurtig hjælp

Hvordan laver jeg et enkelt linieskift?

Hvordan opretter jeg et nyt menupunkt?

Jeg ønsker at lave en kontaktformular. Hvordan gør jeg?

Opret en ny bruger til at redigere et bestemt menupunkt

Hvordan opretter jeg en mailingliste?

Hvordan indsætter jeg en sideboks i den ene side på mit website?

Hvordan laver jeg et debatforum?

Jeg har glemt mit password. Hvordan får jeg adgang til systemet?

Hvor kan jeg få hjælp, når jeg ikke kan finde svar på mit spørgsmål her i manualen?