Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Vis siden i mobilvisning
Brugervenlig software til at styre indeholdet på dit website
aeconsult
Skovvej 4
DK 5330 Munkebo
Tel. +45 4027 0542
info@aeconsult.dk
 

Hvad er et Content Management System (CMS) 

Et Content Management System (CMS) anvendes til at styre og formatere indholdet på en hjemmeside på internettet samt til at vedligeholde hjemmesiden.

Et CMS er et program, som installeres på selve webserveren, derved får brugeren adgang til at redigere hjemmesiden fra enhver pc med internetadgang. Han skal blot logge ind på hjemmesiden for at få adgang til at redigere den.

I et CMS holdes layout og indhold adskilt. En ændring i layoutet vil derfor straks slå igennem på alle sider. Brugeren, som lægger indhold på hjemmesiden, behøver til gengæld kun at koncentrere sig om indholdet.

Flere og flere virksomheder og organisationer skifter til CMS systemer på deres hjemmeside, så arbejdet med vedligeholdelsen af hjemmesiden automatiseres og forenkles mest muligt. Derved reduceres også omkostningerne til vedligeholdelse af hjemmesiden.

Fordele
Brugervenlighed: Brugere med almindeligt kendskab til pc kan selv stå for redigering af hjemmesiden. Der kræves intet kendskab til programmering, html-koder eller andre internetspecialiteter. Det er lige så nemt som at skrive en tekst i Word.

Ingen specialprogrammer nødvendige: Hjemmesiden vedligeholdes via en standard internetbrowser, så en pc med internetadgang er den eneste forudsætning for at redigere og vedligeholde hjemmesiden

Ensartet udseende: Layout og design fastlægges uafhængig af indholdet og slår igennem på alle sider. Det betyder også, at den enkelte bruger, som redigerer siden, ikke skal gøre sig overvejelser om layout, men blot om at indsætte tekst og evt. billeder.

Vedligeholdelsesomkostninger. Da redigering af hjemmesiden er meget nem og nogle af opgaverne med vedligeholdelsen er automatiserede, bliver tidsforbruget med opdatering reduceret. Dermed bliver omkostningerne til løbende vedligeholdelse også mindre.

Adgangskontrol: Der kan oprettes flere brugere med hver deres rettigheder og adgangsområder, så arbejdet med at vedligeholde og opdatere hjemmesiden kan deles mellem flere personer.

Periodestyring: Det kan på forhånd angives hvornår en side skal vises og hvornår den skal fjernes igen.

Indbyggede funktioner: Et CMS har oftest en række indbyggede funktioner, som forbedrer funktionaliteten og dermed nytteværdien af hjemmesiden. Det er f.eks. menusystem, søgning, debatforum, mailinglister, kalender, medlemsområder, besøgsstatistik osv. Funktionerne kan være indeholdt i standardløsningen, men kan også være indeholdt i moduler, som skal anskaffes særskilt. Det afhænger af det pågældende system.

Eventuelle ulemper
Pris: Den relativt højere anskaffelses- og/eller licenspris opfattes ofte som en ulempe. Men overvej imidlertid de samlede omkostninger ved etablering og vedligeholdelse af hjemmesiden herunder anskaffelse af specielle programmer (f.eks. Frontpage), webhotel, uddannelse af medarbejdere, udgifter til webbureau, merforbrug af tid til redigering og vedligeholdelse osv. Og så er der jo fornøjelsen ved at kunne lave en ændring eller tilføjelse med det samme.

Sværere at skabe individuelle sider: Nogle brugere opfatter det ofte som en ulempe, at de ikke kan skabe specielle kreative sider, fordi de er bundet til det design, der er fastlagt for hjemmesiden. Til gengæld sikrer ledelsen sig, at den vedtagne designlinie ikke kan fraviges.

Evt. omlægning fra en eksisterende hjemmeside: Hvis man allerede har en hjemmeside, kan der være omkostninger forbundet med omlægning til et CMS, da en del af indholdet på den gamle hjemmeside som regel skal flyttes over. Dette arbejde skal normalt gøres manuelt, og selv om teksten kan "klippes og klistres", tager det tid. Som regel vil disse omkostninger dog hurtigt være tjent ind.

Ændring af layout: Nogle opfatter det som en ulempe, at layoutet ikke så nemt kan ændres. Der vil ofte være omkostninger forbundet med ændringer af layoutet og der kan være begrænsninger til udformningen af layoutet. I Archturus CMS er det dog meget nemt at ændre layoutet.

Jeg vil gerne vide mere om de fordele, jeg kan opnå ved at bruge Archturus CMS på mit website